SARP Oddział Radom


Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział  Radom

stanowi jeden z 24 oddziałów ogólnopolskiego SARP - stowarzyszenia zawodowego zrzeszającego  architektów.
Historia działalności Stowarzyszeniowej Architektów Polskich  liczy już ponad 140 lat.
Historia Oddziału Radomskiego to 45 lat  nieprzerwanej działalności (początki organizacji w 1976 r.)

Misja:
Podstawowymi statutowymi celami działalności SARP są:

- dbałość o jakość architektury i środowiska pojmowanych jako interes publiczny
- tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona
- rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu
- współpraca z władzami samorządowymi w zagadnieniach związanych z architekturą i urbanistyką

SARP prowadzi  szeroko pojętą działalność kulturalną, naukowo-oświatową, szkoleniową,
organizuje konkursy architektoniczne, sympozja, wystawy.
Prawda , zaufanie , wspólnota , piękno to podstawowe wartości,
które Stowarzyszenie Architektów Polskich respektuje i utrwala jako prawo w swoim statucie.
Zarząd Oddziału:
Magda Wielogórska - Prezes Zarządu Oddziału,
Maciej Rodak - z-ca Prezesa
Mariusz Antos - sekretarz
Jadwiga Klimkiewicz - skarbnik
Izabela Sałata-Pochylska - członek Zarządu Oddziału
Michał Niziołek Belotti - członek Zarządu Oddziału
Anna Wiosna-Osóbka - członek Zarządu Oddziału

STATUT  STOWARZYSZENIA  ARCHITEKTÓW  POLSKICH
 (STATUT SARP)
Pobierz Plik:

(sarp_statut_1597755071.pdf)

administrator   strony
SARP Oddział Radom

sarp@sarpradom.org.pl