składki  członkowskie

informujemy członków SARP Oddział Radom , że uchwałą Zarządu z dnia 03-09-2020r. ustala się nową wysokość składek:
- począwszy od stycznia 2021 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 20 zł /miesiąc
- bonifikata, przy wpłacie całorocznej jednorazowej  wysokośc składki wynosi 200 zł /rok
- osoby pobierające świadczenia emetytalne są zwolnione z opłacania składek (możliwość dokonywania wpłat dobrowolnych wspierających działalnośc oddziału)
- składki za 2020 r. i pozostałe składki zaległe pozostają w dotyczczasowej wysokości tj. 10 zł/miesiąc
PROSIMY O REGULOWANIE BIEŻĄCYCH I ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

WPŁATY,
z podaniem w tytule przelewu danych personalnych wpłacającego
i określeniem okresu jakiego dotyczą składki,
można dokonywać elektronicznie na podane konto
lub na zebraniach oddziału do Skarbnika Oddziału
Nr konta bankowego:
33 1600 1462 1897 3041 1000 0001
BNP Paribas

nowi członkowie

informujemy członków SARP Oddział Radom , że uchwałą Zarządu z dnia 03-09-2020r.
przyjęto do Oddziału dwóch nowych kolegów:
- kol. Marek Korzeński
- kol. Adrian Kobza
GRATULUJEMY i zapraszamy do współpracy!