archiwum konkursów


tytuł :
Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji dla zadania pn.:
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA ZESPOŁU KOLUMBARIÓW
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W RADOMIU, UL. OFIAR FIRLEJA 45
zamawiający:
Gmina Miasta Radomia 
data ogłoszenie konkursu: 05 lipca 2017 roku
sędziowie SARP:
arch. Wojciech Gęsiak – przewodniczący sądu konkursowego SARP O. Radom
arch. Wojciech Gwizdak – z-ca przewodniczącego sądu SARP O. Kielce
arch. Mariusz Antos – członek sądu, sędzia referent SARP O. Radom
status:  konkurs rozstrzygnięty

Autorzy zwycięskiego projektu pracownia BDR Architekci z Warszawy

arch. Konrad Basan,
arch. Paweł Dadok,
arch. Michał Rogowski,
arch. Maria Roj
współpraca: Ewa Mucha, Agata Trela

archiwum konkursów

tytuł :
Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji dla zadania pn.:
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNEJ DLA SIEDZIBY SĄDU REJONOWEGO
W PRZYSUSZE I PROKURATURY REJONOWEJ W PRZYSUSZE.
zamawiający: Sąd Okręgowy w Radomiu
data ogłoszenie konkursu – 13 kwietnia 2018 roku
sędziowie SARP:
arch. Wojciech Gwizdak – przewodniczący sądu konkursowego SARP O. Kielce
arch. Mariusz Antos – członek sądu SARP O. Radom
status: Sąd Konkursowy zdecydował nie rozstrzygnąć konkursu.

archiwum konkursów

tytuł:
konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji dla zadania pn.:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY „AMFITEATR”
PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RADOMIU.
zamawiający:
Gmina Miasta Radomia
data ogłoszenie konkursu: 11 października 2019 roku.
sędziowie SARP:
arch. Wojciech Gęsiak – przewodniczący sądu konkursowego SARP O. Radom
arch. Janusz Janik – z-ca przewodniczącego sądu SARP O. Kielce
arch. Mariusz Antos – członek sądu, sędzia referent SARP O. Radom
status: Sąd Konkursowy zdecydował nie pryzynać pierwszej nagrody realizacyjnej 

II nagroda 

(nagroda nierealizacyjna)
Limba Eko sp. z o.o. ul. Żywiczna 10, Kraków