Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera

SARP Oddział Radom w roku 2015 był partnerem projektu:
"Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera".
Projekt był realizowany z uzyskania dofinansowania „Turystyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Koniec realizacji czerwiec 2014 roku.

Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera, powstał w regionie radomskim. Na trasie turystycznej znalazło się kilkanaście kościołów i budynków przemysłowych, m.in. w Radomiu, Pionkach i Białobrzegach. Projekt uzyskał wsparcie UE. W ramach przedsięwzięcia wykonano oznakowanie trasy turystycznej, wydano foldery i przewodnik po obiektach. W kościele w Radomiu przeprowadzono prace remontowe oraz zorganizowano stałą wystawę poświęconą pracom Szyllera na ziemi radomskiej.
Punktem wyjścia szlaku twórczości architektonicznej Stefana Szyllera na ziemi radomskiej jest kościół Najświętszego Serca Jezusa w Radomiu. To trójnawowa świątynia, w stylu zmodernizowanego renesansu włoskiego z elementami neobarokowymi. Pięciokondygnacyjną wieżę, która góruje nad radomską dzielnicą Glinice, wieńczy neobarokowy hełm wzorowany na zwieńczeniu północnej wieży katedry wawelskiej. Prace przy budowie rozpoczęto w 1931 r.
Na szlaku Szyllera znajdują się także m.in.:
- wybudowany w latach 1928-33 w stylu neobarokowym kościół św. Barbary w Pionkach,
- kościół w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku (zbudowany w latach 1930-1935),
- kościoła pw. Św. Trójcy w Białobrzegach.
Szyller zaprojektował także m.in. budynki Polskiego Monopolu Tytoniowego w Radomiu, uważane dzisiaj za znamienity przykład architektury modernizmu.
Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera powstał dzięki unijnemu dofinansowaniu .
wydawnictwo książkowe :
Szlak Architektoniczny Stefana Szyllera
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB Radom 2015
link: